Çevreye Saygı

YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ

Kipaş Holding şirketleri olarak bir dünya şirketi olma yolunda hızla ilerlerken aynı zamanda da çocuklarımızın emaneti olan doğamızı kirletmeden teslim etmeyi hedef ve görev olarak belirledik.

Batı Kipaş Kağıt işletmemiz hammadde olarak tek başına değer taşımayan % 100’e yakın atık kağıt kullanarak ambalaj atıklarını ülke ekonomisine kazandırmakta ve yılda 6000 hektarlık bir orman alanının korunmasını sağlamaktadır.

Batı Kipaş Kağıt;

 • Ambalaj kağıt malzemesi üretiminde, son teknoloji ile doğru malzemeyi birleştirerek ve projelerimizin tüm evrelerinde sisteme ve ulusal ve uluslararası standartlara mevzuatlara bağlı kalarak, yenilikçi, ekonomik ve benzersiz çözümler üretmeyi,
 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayarak, kaliteden taviz vermeden çözüm üretmeyi, zamanında teslim etmeyi ve her zaman yeniliklere açık olarak her noktada sürekli iyileştirmeyi,
 • Yaşadığımız doğayı sonraki nesillere miras bırakma bilinciyle çevre ve doğal kaynakları korunmayı,
 • Çevresel faaliyetlerini ve üretimlerini çevre yönetim sistemi standartlarına uygun olarak yürütmeyi,
 • Sürekli iyileştirme kapsamında çalışanların gelişimi, kalite, enerji, çevre bilincinin arttırılması, kaynak israfının önlenmesi ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için eğitimler düzenleyerek tüm çalışanların memnuniyetini arttırmayı,
 • Çevre kirlenmesini önlemeyi, kirliliği kaynağında azaltmayı,
 • Enerjinin verimli kullanımı ve sera gazı emisyonu azaltma performansımızı sürekli geliştirilmeyi,
 • Enerji atıklarının değerlendirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve mevcut enerji kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden, kalite ve performansı düşürmeden en aza indirmeyi,
 • Firmamız ofis ve fabrika uygulamalarında; müşteri, ziyaretçi ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlayarak sıfır kaza hedefi ile çalışmalarını sürdürmeyi,
 • Müşterilerimize, çalışanlarımıza, şirketimize ve paydaşlarımıza ait sahip olduğumuz bilgilerin gizliliğini ve bu bilgilerin sürekli güncel ve doğru kalmasını temin etmek, istenilen verilere sadece yetkili kişilerin erişebilmesini sağlamak amacı ile kesintisiz çalışma adına gerekli alt yapıyı ve güvenlik tedbirlerini oluşturarak sürekliliği sağlamak.
 • Performansını sürekli geliştirerek sektör için referans kabul edilecek şirket olmayı ilke edinmiştir.

ATIKSU ARITMA TESİSİ

Arıtma tesisi 13.500 m3/gün debili atıksuyu arıtacak şekilde projelendirilmiş olup kademeli olarak işletilmesi planlanmıştır. Arıtma tesisine gelen atıksular; üretim sonucu oluşan atıksular, enerji santralinden gelen atıksular ve evsel kullanım atıksuları olmak üzere üç farklı noktadan kaynaklanmaktadır.

Arıtılmış atıksular daha sonra Aksu Nehrine karışacak olan İmalı Çayına verilmektedir.

Tesis; yaklaşık 8.500 m2’lik bir arazi üzerine kurulmuş olup; fiziksel, biyolojik ve ileri arıtma yapılmaktadır.

ATIKSUN GİRİŞ GİRİŞ DEĞERLERİ SONRASI DEĞERLER

Akm=3000mg/L Akm=25mg/L
KOİ=6000mg/L KOİ=70mg/L
BOİ=2500mg/L BOİ=25mg/L
ÇKM=780mg/L ÇKM=0,5 mg/L

Ayrıca arıtma tesisi içerisinde, tesis için gerekli analizlerin yapılabildiği laboratuvar bulunmaktadır.

Menü